دسته بندی

Share

» :: ترجمه تمرین کتاب (Support Systems and Intelligent system ;7Edition) تالیف Efraim Turban, Jay E. Aronson و Ting-Peng Liang با عنوان سیستم های پشتیبان مدیریت (Management Support Systems)
ترجمه و حل تمرین فصل 2تمرین 1-2/صفحه39 کتاب پردازش تصمیم گیری (Support Systems and Intelligent system ;9Edition) تالیف Efraim Turban, Jay E. Aronson  وTing-Peng Liang با عنوان سیستم های پشتیبان مدیریت (Management Support Systems)، در قالب فایل word خرید و دانلود محصول

1397/01/25
ترجمه , تمرین , کتاب , (Support , Systems , and , Intelligent , system , ;7Edition) , تالیف , Efraim , Turban , Jay , E. , Aronson , و , Ting-Peng , Liang , با , عنوان , سیستم , های , پشتیبان , مدیریت , (Management , Support